Om Koop M 

Koopm_logotyp
013-big

Koop M är en ekonomisk förening och ett arbetskooperativ som ägs av sina medlemmar och drivs utan vinstintresse. Styrelsen är extern och har förankring inom kommun och näringslivet.

Vi är en av landets äldsta arbetskooperativ och försörjer oss på vår verksamhet som är att sälja tjänster inom industri, hantverk och fastighetsskötsel.
Vi är också engagerade i att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna ut i arbetslivet i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Vi anlitas också som föredragshållare för att dela med oss av vår erfarenhet av att driva ett långsiktigt och framgångsrikt arbetskooperativ.
Kooperativet har för närvarande sjutton anställda, varar två ingår i ledningsgruppen.

Föreningen strävar efter att främja medlemmarnas intresse genom att

  • Erbjuda arbete och arbetsträning.
  • Bedriva en affärsmässig och kommersiellt hållbar verksamhet.
  • Svara för att medlemmarna får en arbetsplats med god gemenskap, delaktighet, samverkan och möjlighet till personlig utveckling och ansvarstagande.
  • Medverka till medlemmarnas kompetensutveckling.
  • Utveckla och underhålla ett nätverk av samarbetspartners inom näringslivet.