Stöd för långtids­­arbetslösa och
långtids­­­sjukskrivna

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att hjälpa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna att komma in i arbetslivet igen. 

 Arbetslös 

Om du är långtids­arbetslös och har aktivitets­­garanti

Är du arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingarna prova på olika arbetsuppgifter. Vi tar in deltagare varje år och många går sedan vidare till praktik eller andra arbeten.
Vi är mycket flexibla i vårt arbetssätt och lyssnar till den enskilda individens kunskaper och erfarenhet. Här får du chansen att vidga din erfarenhet eller fräscha upp gamla kunskaper och färdigheter genom att producera varor eller tjänster i nära samarbete med näringslivet.
Kontakta oss eller din handledare på Arbetsförmedlingen för mer information.

 Sjuk­skriven 

Om du är långtids­sjukskriven

Hos oss kan långtidssjukskrivna som är inskrivna på Försäkringskassan i Vadstena eller Motala få arbetsträning. Du jobbar i egen takt och får möjlighet att prova på olika arbeten för att hitta det som passar dig bäst.
Vi anpassar arbetsträningen utifrån den enskilda personens förmåga och önskemål, och vi följer upp och planerar arbetet kontinuerligt i nära samarbete med Försäkringskassan. Hos oss utvecklas individen genom att få prova på olika arbetsuppgifter i samarbete med andra. Här får du både gemenskap och arbetsträning i nära samarbete med näringslivet.